Ryhmäliikuntaohjaaja

SEURAAVA ALOITUSPÄIVÄ:
23.03.2018
KESTO:
63 tuntia lähiopetusta
HINTA:
850 €
 

Espoo/Helsinki 03/2018

Jakso 1
pe 23.03.2018 klo 15:30-20:00
la 24.03.2018 klo 10:00-17:00
su 25.03.2018 klo 10:00-17:00

Jakso 2
pe 13.04.2018 klo 15:30-20:00
la 14.04.2018 klo 10:00-18:00
su 15.04.2018 klo 10:00-18:00

Jakso 3
pe 04.05.2018 klo 15:30-20:00
la 05.05.2018 klo 10:00-17:00
su 06.05.2018 klo 10:00-17:00

Näyttökoepäivä 12.05.2018

KOULUTTAJAT:

Jette Timgren
Liikuntatieteiden maisteri
Piia Neuvonen
Erikoissairaanhoitaja

Kategoriat

Peruskoulutus

Koulutuksessa painotus on koreografisen aerobictunnin ja lihaskuntopainotteisen ryhmäliikuntatunnin suunnittelussa ja toteutuksessa. Koulutuksestamme valmistuneet oppilaamme osaavat itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa monipuolisia ryhmäliikuntatunteja. Koulutuksessa opitaan mm. perusaerobicmusiikin ja alkuperäismusiikin tulkitsemista, ja ryhmäliikunnan eri ohjausmenetelmät tulevat tutuiksi. Oppilaat myös oppivat, miten koreografisten ja lihaskuntopainotteisten tuntien eri palaset ohjataan asiakkaille nautinnolliseksi kokonaisuudeksi sujuvasti, turvallisesti ja rakentavasti.

Oppilaitten ohjaus- ja ennakointitekniikkaa analysoidaan tarkasti, ja tulevien ohjaajien johtajan, asiantuntijan ja viihdyttäjän roolia vahvistetaan. Koulutus on käytännönläheinen, minkä ansiosta siirtymä koulutuksesta suoraan työelämään helpottuu, kun kokemusta ohjaamisesta on karttunut jo koulutuksen aikana.

Koulutuksen sisältö

  • Ohjaajan työ palveluammattina
  • Ohjaajan eri roolit
  • Ohjaamisen tärkeimmät kulmakivet
  • Musiikin iskut ja tempo (perusaerobic ja alkuperäismusiikki)
  • Perusaskeleet ja niiden muunnelmat
  • Koreografisen aerobictunnin suunnittelu ja rakentaminen
  • Konseptityyppisen lihaskuntotunnin suunnittelu ja rakentaminen
  • Lihaskuntoharjoittelun oikeanlainen tekniikka
  • Eri ohjausmenetelmät
  • Vuorovaikutus, ryhmän hallinta ja eriyttäminen
  • Kommunikaatio ja kontakti
  • Motoristen taitojen oppiminen
  • Anatomia
  • Liikkuvuus ja lihashuolto
  • Erityisryhmät
  • Runsaasti ohjausharjoituksia ja kotitehtäviä

Koulutus koostuu kolmesta lähiopetusjaksosta ja niiden välissä tehtävistä harjoituksista. Lähiopetusta on yhteensä 63 tuntia. Koulutus sisältää kirjallisen ja käytännön kokeen, ja niiden hyväksytty suorittaminen oikeuttaa Trainer Lab Ryhmäliikuntaohjaaja -sertifikaattiin.

Soveltuvuus ja pääsyvaatimukset

Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat oppia sunnittelemaan itsenäisesti ja ohjaamaan ammattitaitoisesti ryhmäliikuntatunteja. Koulutus sopii myös erinomaisesti niille, jotka ovat ohjanneet esim. lisenssitunteja ja haluavat oppia ohjaamaan lisäksi itse suunniteltuja tunteja, tai niille, jotka ovat ohjanneet tunteja ilman koulutusta ja haluavat kehittää ammattitaitoaan.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää Trainer Lab Basic -tason koulutusta tai aikaisempaa liikunta-alan tai fysioterapian koulutusta tai kokemusta, jossa myös ihmisen fysiologia ja anatomia on tullut tutuksi. Myös muut vastaavat koulutukset tai aiempi seuraohjaajakokemus voidaan katsoa tapauskohtaisesti hyväksi.