Ilmoittautuminen koulutuksiin

Ilmoittautuminen ei sido tai velvoita sinua mihinkään, ennen kuin koulutuspaikkasi on Trainer Labin puolesta vahvistettu. Mikäli et kuitenkaan pääse osallistumaan koulutukseen, johon olet ilmoittautunut, kerrothan peruutuksestasi meille, jotta voimme vapauttaa osallistujapaikkasi seuraavalle. Koulutuksiin voi ilmoittautua vielä päivääkin ennen koulutuksen alkua, jos paikkoja on vielä vapaana.

Osallistumiskäytäntö koulutuksissa

Ilmoittautumalla koulutukseen varaat samalla itsellesi koulutuspaikan koko koulutuksen ajaksi. Koulutuksissa on oltava läsnä kaikilla koulutusjaksoilla, mutta poikkeustapauksista voimme sopia erikseen. Mahdollisesta poissaolotarpeesta voi neuvotella etukäteen kyseisen koulutuksen kouluttajien kanssa. Muutokset tulee tehdä kirjallisesti ja lähettää osoitteeseen info@trainerlab.fi.

Laskutukseen liittyvä info

Trainer Lab:n laskut lähetetään automaattisesti sähköpostitse. Mikäli haluat, että laskusi kulkee perinteisesti postin välityksellä, otathan laskutukseemme yhteyttä.

Jos haluat sopia ennen koulutuksen alkamista mistä tahansa laskutusasioista, ota yhteyttä laskutukseemme osoitteessa laskutus@trainerlab.fi tai puhelimitse 0452630089.

Postiosoitteemme on Trainer Lab Oy, Merivirta 5, 02320 Espoo.

Trainer Lab – Yleiset sopimusehdot

Ilmoittautumalla Trainer Lab:n koulutukseen tai kurssille hyväksyt Trainer Lab:n yleiset sopimusehdot. Ilmoittautuminen on molempia osapuolia sitova, kun Trainer Lab on vahvistanut osallistumisen koulutukseen. Trainer Lab noudattaa voimassa olevaa henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä.

Trainer Lab varaa itselleen oikeuden vaihtaa koulutuksen ajankohtaa tai sijaintia tarpeen vaatiessa. Tällöin osallistujalla on mahdollisuus pyytää muuttamaan osallistumistaan toiselle ajankohdalle veloituksetta, mikäli hän on estynyt osallistumaan koulutukseen. Mikäli koulutus joudutaan peruuttamaan Trainer Lab:sta johtuvista syistä, osallistujalle tarjotaan mahdollisuutta siirtää osallistumisensa lisäkuluitta seuraaviin tai muihin koulutuksiin, tai vaihtoehtoisesti Trainer Lab palauttaa kaikki osallistujan maksamat maksut kokonaisuudessaan maksajalle.

Maksuehdot

Ilmoittautumisen jälkeen erääntyy 100 €:n varausmaksuosuus, joka sisältyy koulutuksen kokonaishintaan. Kuitenkin alle 300 €:n koulutusten kokonaishinta erääntyy ennen koulutuksen alkua. Yli 300 €:n koulutusten loppuosa erääntyy tasaerissä seuraavasti:
-jatko- ja täydennyskoulutukset yhdessä erässä ennen koulutuksen alkua
-Basic ja hyvinvointivalmentaja kahdessa erässä varausmaksuosuuden jälkeen
-Ryhmäliikuntaohjaaja, kuntosaliohjaaja ja Personal Trainer kolmessa erässä varausmaksuosuuden jälkeen

Maksuasioissa voi myös kysyä joustoa
Kysy joustavasta maksuaikataulusta tarvittaessa. Koulutusmaksu on usein mahdollista jakaa tavallista pienempiin eriin.

Mikäli ilmoittautumisen yhteydessä erääntyviä maksuja ei makseta eräpäivän mukaisesti, on Trainer Lab:llä mahdollisuus perua varattu koulutuspaikka ilman eri ilmoitusta.

Viivästyskorko on kulloinkin voimassa oleva kuluttajille käytettävä viivästysviitekorko. Trainer Lab Oy varaa oikeuden siirtää maksamaton tai erääntynyt saatava viivästyskorkoineen ja huomautuskuluineen perintätoimiston perittäväksi. Huomautuskulu kustakin myöhästyneestä maksusta on 5 €.

Mahdollisen alennuksen huomioon ottaminen laskutuksessa

Mikäli henkilö on oikeutettu saamaan alennusta koulutuksen hinnasta, kyseinen etu otetaan huomioon kokonaislaskutuksen viimeisessä erässä. Mahdollinen alennuskoodi tulee ilmoittaa koulutukseen ilmoittautumisen yhteydessä sille varattuun kenttään.

Teoriakokeiden uusiminen

Mahdollisen uusintakokeen suorittamisesta veloitamme Basic-koulutuksen kokeen osalta 50 €, kuntosaliohjaaja-, ryhmäliikuntaohjaaja- ja Personal Trainer -koulutusten osalta 60-85 € kokeen laajuuden mukaan.

Näyttökokeiden uusiminen

Mahdollisesta näyttökokeen uusimisesta veloitamme kuntosaliohjaaja-, ryhmäliikuntaohjaaja ja Personal Trainer -koulutusten osalta 75-95 € kokeen laajuuden mukaan.

Muutokset ja peruutukset

Viimeistään 30 päivää (viikonloput ja pyhät mukaan lukien) ennen koulutuksen alkua koulutuspaikan voi siirtää seuraavaan vastaavaan koulutukseen ilman lisäkuluja. Mikäli koulutukseen osallistuminen perutaan, varausmaksua (100 €) ei kuitenkaan palauteta. Alle 30 päivää ennen koulutuksen alkua tehdystä kirjallisesta peruutuksesta veloitamme 50 % kyseisen koulutuksen tai kurssin kokonaishinnasta.

Mikäli oppilas keskeyttää opintonsa, voidaan hänet Trainer Labin ja oppilaan yhteisestä päätöksestä siirtää seuraavaan koulutukseen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että maksuja voisi olla maksamatta alkuperäisen aikataulun mukaan. Muussa tapauksessa tällaisesta peruutuksesta veloitetaan peruutuskuluina koko koulutuksen hinta.

Peruutukset ja muutokset tulee kaikissa tapauksissa tehdä kirjallisesti osoitteeseen info@trainerlab.fi, ja vasta kun peruutus on Trainer Lab:n toimesta kuitattu vastaanotetuksi, se on molempia osapuolia velvoittava. Jos koulutukseen ilmoittautunut henkilö jättää saapumatta paikalle tai keskeyttää koulutuksen ilman että asiasta on sovittu Trainer Labin kanssa, veloitamme koko koulutuksen tai kurssin hinnan.

Muutos- ja peruutusilmoitukset voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen: info@trainerlab.fi tai postitse osoitteeseen Trainer Lab Oy, Merivirta 5, 1. krs, 02320 Espoo.

Trainer Lab sertifikaatti

Oppilaalle lähetetään Trainer Labin koulutuksista sertifikaatti, kun teoria- ja mahdollinen näyttökoe on hyväksytysti suoritettu ja kun kaikki koulutusmaksut on maksettu.
Trainer Lab varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimusehtoja, jolloin muutokset tulevat voimaan sen jälkeen tehtyihin uusiin ilmoittautumisiin.

Trainer Lab Oy, Y-tunnus 2188363-1
Kotipaikka Espoo, Finland
Alv.rek.