Ryhmäliikuntaohjaaja

SEURAAVA ALOITUSPÄIVÄ:
13.09.2024
KESTO:
63 tuntia lähiopetusta
HINTA:
850 €
 

Espoo 09/2024

Jakso 1
pe 13.9.2024 klo 15:30-20:00
la 14.9.2024 klo 10:15-18:00
su 15.9.2024 klo 10:15-18:00

Jakso 2
pe 27.9.2024 klo 15:30-20:00
la 28.9.2024 klo 10:15-17:00
su 29.9.2024 klo 10:15-17:00

Jakso 3
pe 18.10.2024 klo 15:30-20:00
la 19.10.2024 klo 10:15-18:00
su 20.10.2024 klo 10:15-18:00

Näyttökoepäivä la 9.11.2024 (tai sovitaan erikseen)

Valinnainen sisäpyöräily, hinta 290 €
pe 1.11.2024 klo 15:30-20:00
la 2.11.2024 klo 10:15-17:00
su 3.11.2024 klo 10:15-17:00

KOULUTTAJAT:

Jette Timgren
Liikuntatieteiden maisteri
Piia Neuvonen
Erikoissairaanhoitaja
Tuomo Ojala
Liikuntatieteiden maisteri
Marja Leppänen
Terveystieteiden tohtori

Kategoriat

Peruskoulutus

Koulutuksessa painotus on koreografisen aerobictunnin ja lihaskuntopainotteisen ryhmäliikuntatunnin suunnittelussa ja toteutuksessa. Koulutuksestamme valmistuneet oppilaamme osaavat itsenäisesti rakentaa ja ohjata monipuolisia ryhmäliikuntatunteja. Koulutuksessa opitaan mm. perusaerobicmusiikin ja alkuperäismusiikin tulkitsemista, ja ryhmäliikunnan eri ohjausmenetelmät tulevat tutuiksi. Oppilaat myös oppivat, miten koreografisten ja lihaskuntopainotteisten tuntien eri palaset ohjataan asiakkaille nautinnolliseksi kokonaisuudeksi sujuvasti, turvallisesti ja rakentavasti.

Oppilaitten ohjaus- ja ennakointitekniikkaa analysoidaan tarkasti, ja tulevien ohjaajien johtajan, asiantuntijan ja viihdyttäjän roolia vahvistetaan. Koulutus on käytännönläheinen, minkä ansiosta siirtymä koulutuksesta suoraan työelämään helpottuu, kun kokemusta ohjaamisesta on karttunut jo koulutuksen aikana.

Koulutuksen sisältö

  • Ohjaajan työ palveluammattina
  • Ohjaajan eri roolit
  • Ohjaamisen tärkeimmät kulmakivet
  • Musiikin iskut ja tempo (perusaerobic ja alkuperäismusiikki)
  • Perusaskeleet ja niiden muunnelmat
  • Koreografisen aerobictunnin suunnittelu ja rakentaminen
  • Konseptityyppisen lihaskuntotunnin suunnittelu ja rakentaminen
  • Lihaskuntoharjoittelun oikeanlainen tekniikka
  • Eri ohjausmenetelmät
  • Vuorovaikutus, ryhmän hallinta ja eriyttäminen
  • Kommunikaatio ja kontakti
  • Motoristen taitojen oppiminen
  • Anatomia
  • Liikkuvuus ja lihashuolto
  • Erityisryhmät
  • Runsaasti ohjausharjoituksia ja kotitehtäviä

Koulutus koostuu kolmesta tai neljästä lähiopetusjaksosta ja niiden välissä tehtävistä harjoituksista. Lähiopetusta on yhteensä 63 tuntia + valinnainen sisäpyöräilyosio 21 tuntia. Koulutus sisältää kirjallisen ja käytännön kokeen, ja niiden hyväksytty suorittaminen oikeuttaa Trainer Lab Ryhmäliikuntaohjaaja -sertifikaattiin.

Huom! Koulutukseen kuuluu valinnaisena osana kolmipäiväinen sisäpyöräilyohjaajakoulutus. Ilmoittautua voi kerralla näihin molempiin koulutuksiin, jolloin saa todistuksen myös sisäpyöräilyosaamisesta.

Soveltuvuus ja pääsyvaatimukset

Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat oppia sunnittelemaan itsenäisesti ja ohjaamaan ammattitaitoisesti ryhmäliikuntatunteja. Koulutus sopii myös erinomaisesti niille, jotka ovat ohjanneet esim. lisenssitunteja ja haluavat oppia ohjaamaan lisäksi itse suunniteltuja tunteja, tai niille, jotka ovat ohjanneet tunteja ilman koulutusta ja haluavat kehittää ammattitaitoaan.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää Trainer Lab Basic -tason koulutusta tai aikaisempaa liikunta-alan tai fysioterapian koulutusta tai kokemusta, jossa myös ihmisen fysiologia ja anatomia on tullut tutuksi. Myös muut vastaavat koulutukset tai aiempi seuraohjaajakokemus voidaan katsoa tapauskohtaisesti hyväksi.