Hyvinvointivalmentaja

SEURAAVA ALOITUSPÄIVÄ:
21.09.2024
KESTO:
28 tuntia lähiopetusta
HINTA:
690 € (tai 200 € / yksittäinen päivä)
 

Hyvinvointivalmentaja – Wellbeing Coach 09/2024

Koulutukseen voi osallistua paikan päällä Espoossa tai etäyhteydellä mistä tahansa.

Jakso 1 la-su 21.-22.9.2024 klo 10:15-17:15
Jakso 2 la-su 12.-13.10.2024 klo 10:15-17:15


 

Mielen hyvinvointi 09/2024:
la 21.9.2024 klo 10:15-17:15

Fyysinen hyvinvointi ja terveys 09/2024:
su 22.9.2024 klo 10:15-17:15

Ravitsemus ja hyvinvointi 10/2024:
la 12.10.2024 klo 10:15-17:15

Palautuminen ja stressinhallinta 10/2024:
su 13.10.2024 klo 10:15-17:15

 

KOULUTTAJAT:

Marja Leppänen
Terveystieteiden tohtori
Tuomo Ojala
Liikuntatieteiden maisteri
Laura Manner
Elintarviketieteiden maisteri
Jarno Lemmelä
Liikuntatieteiden maisteri
Hanna-Maria Rask
Psykologi
Tapio Tulenheimo
Liikuntatieteiden maisteri

Kategoriat

Peruskoulutus

Kokonaisvaltainen hyvinvointi on elämän mielekkyyden ylläpitämistä omaa toimintaa ohjaamalla. Toiminnan ohjaus edellyttää voimavarojen (henkinen ja fyysinen hyvinvointi, ravitsemus, lepo ja palautuminen sekä usein myös itselle soveltuva työ) tunnistamista ja aktiivista kehittämistä. Hyvinvoinnin valmentajilta puuttuu usein osaamista ja työkaluja mallintaa asiakkaan hyvinvoinnin kehittämistä ja auttaa asiakasta löytämään elämäntapamuutokseensa aito motivaatio. Trainer Lab:n hyvinvointivalmentajakoulutus antaa sinulle keinoja täsmentää valmennettavan nykytilaa ja tavoitteita, jotta tavoitteet olisivat todella merkityksellisiä ja niihin olisi helpompi sitoutua.

Koulutuksen on tarkoitus lisätä valmiuksia toimia yksilöllisen, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kehittämisen valmennus-, asiantuntija- tai luennoitsijatehtävissä. Koulutus ei sisällä yksilö- tai ryhmäliikunnan ohjaamista, vaan keskittyy tieto- ja ymmärryspohjan kasvattamiseen ja sen tuomiseen käytäntöön verbaalisessa asiakkaan ohjauksessa. Koulutus sisältää vuorovaikutteisia luentoja, ryhmä- ja pariharjoituksia sekä itsenäistä työskentelyä koulutusmateriaalin pohjalta.

Hyvinvointivalmentajakoulutuksessa voit valita, käytkö läpi kahden kaksipäiväisen koulutusjakson puitteissa neljä tärkeää kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osa-aluetta (=kokonaisvaltainen hyvinvointi) vai valitsetko yhdestä kolmeen eri osa-aluetta, jotka koet itsellesi eniten hyödylliseksi. Jos osallistut kaikkiin neljään aiheeseen, saat Hyvinvointivalmentaja – Wellbeing Coach -todistuksen.

Mielen hyvinvointi

Tämä koulutuspäivä antaa käytännöllisiä työkaluja ja ymmärrystä siihen, miten auttaa valmennettavaa määrittämään, mitä kokonaisvaltainen hyvinvointi konkreettisesti on ja mitä se tälle merkitsee. Koulutus antaa osaamista määrittää asiakkaan nykytilaa ja tavoitteita. Työkaluilla autetaan valmennettavaa löytämään elämäntapamuutokseensa voimakas sisäinen motivaatio ja tekemään tavoitteestaan realistinen, riittävän pienin askelin saavutettava.

Fyysinen hyvinvointi ja terveys

Mikä saa ihmisen eksymään polulta, jonka hän uskoo vievän kohti tavoitettaan? Ovatko menetelmät oikeanlaiset tai onko motivaatio aidosti itsestä lähtöisin? Tämä koulutuspäivä auttaa asiakasta pohtimaan, mitä fyysinen hyvinvointi todellisuudessa merkitsee ja mitä mahdollisuuksia se antaa. Valmennustyökaluilla valmentaja pystyy ohjaamaan asiakkaan ajattelua kohti saavutettavissa olevia konkreettisia tavoitteita siten, että aito motivaatio ja mielekkyys tekemisessä säilyy.

Ravitsemus ja hyvinvointi

Miten ravinto vaikuttaa muihin hyvinvoinnin tekijöihin? Mitkä ovat järkevän syömisen periaatteet? Ravitsemus aiheuttaa monelle päänvaivaa ja on joillekin pelottava tai vastenmielinen käsite. Valmentaja pystyy koulutuksessa saatujen työkalujen avulla auttamaan asiakasta ymmärtämään ravitsemukseen liittyvien oikeiden valintojen vaikutukset omaan hyvinvointiinsa ja suhtautumaan ruokaan ja syömiseen järkevästi.

Palautuminen, lepo ja stressinhallinta

Ihminen tarvitsee palautumista, mutta monesti arjen kiireen keskellä palautumisesta huolehtiminen jää taka-alalle. Riittävä uni on edellytys terveenä pysymiselle. Myös valveillaoloajan henkinen ja fyysinen palautuminen ovat oleellisia tekijöitä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Koulutuspäivänä käsitellään mm. ideoita stressinhallintaan, työn ja vapaa-ajan tasapainottamiseen sekä hyvän yöunen mahdollistamiseen.

Soveltuvuus ja pääsyvaatimukset

Koulutus sopii alalla toimiville ohjaajille, valmentajille ja personal trainereille syventävänä jatkokoulutuksena ja asiantuntijatehtäviin hakeutuville. Jokainen pystyy hyödyntämään koulutuksen tietoja ja malleja omista lähtökohdistaan valmennuksessaan.

Ei erillisiä pääsyvaatimuksia. Ei vaadi kokemusta tai koulutusta terveyden- tai liikunnan alalta. Suositellaan kuitenkin Trainer Lab Basic -koulutusta tai vastaavaa ennen koulutusta tai koulutuksen ohessa.