Mistä eväät osaavaan ravitsemusohjaukseen?

Mistä eväät osaavaan ravitsemusohjaukseen?

Liikunta-alan ammattilaiset kohtaavat työssään paitsi harjoitteluun niin myös asiakkaan ravitsemukseen liittyviä haasteita. Kokonaisvaltainen hyvinvoinnin osaaminen sisältää taitoja ruokapuolen ohjaamisessa, sillä syöminen tukee harjoittelua ja on edellytys turvalliselle ja kehittävälle liikkumiselle. Liikunta-alan koulutuksissa pääpainopiste on kuitenkin usein liikunnan ohjaamisessa, ja ravitsemusasioiden ohjaaminen voi jäädä hataralle pohjalle.

Perustietoa saa helposti avoimista lähteistä kuten nettiartikkeleista, oppikirjoista, alan peruskoulutuksista sekä erilaisista tarjolla olevista kursseista. Ongelmaksi tiedon keruussa voi muodostua kokonaisuuden hahmottaminen ja luotettavan tietolähteen löytäminen: Mikä nyt todella on oikeaa tietoa ja mikä mielipidekirjoitusta tai ruokatrendien hehkuttamista? Mihin asioihin todella kannattaa toimivassa ravitsemuksessa keskittyä? Mistä löydän ajantasaista tietoa ravitsemuksesta?

Hyvin rakennettuun ravitsemuskoulutukseen osallistumalla voi tukea liikunta-alan osaamista ja kehittää itseään monipuolisemmaksi hyvinvoinnin ammattilaiseksi. Tieteellisesti tutkittuun tietoon perustuvaa koulutusta antaa ravitsemustieteeseen koulutettu ammattilainen, esim. laillistettu ravitsemusterapeutti sekä elintarvike- tai terveystieteiden maisteri (ETM tai TtM). Ravintoon liittyviä koulutus- ja ammattinimikkeitä voivat olla myös esimerkiksi ravintokouluttaja, ravintoterapeutti tai ravitsemusneuvoja, jolloin koulutuspohjana on muu kuin yliopistokoulutus. Näiden nimikkeiden käyttö ei ole säänneltyä tai luvanvaraista, minkä vuoksi ne eivät suoraan kerro opintojen sisällöstä tai osaamisesta. Trainer Labin ravitsemuskouluttajat ovat yliopistokoulutettuja ravitsemusasiantuntijoita, joten ravitsemuskoulutus pohjautuu tieteelliseen tietoon, joka on vielä liitetty käytännönläheisesti liikunta-asioihin.

Ravitsemustiedon omaksumisen lisäksi ravitsemusohjaamisen taidot ovat tärkeitä liikunta- ja hyvinvointialan ammattilaiselle. Syömistottumusten muuttaminen voi vaatia ohjaajalta erilaista otetta arjen haasteista kuin liikuntarutiinien luominen. Syömisen ohjelmointi ja ravintolaskenta ovat myös erityisiä taitoja, joita liikunta-alalla sovelletaan eri menetelmin. Tästä syystä ravitsemusosaamista kannattaa kartuttaa tukemaan muuta ammattitaitoa. Asiantunteva ravitsemusohjaus on myös erinomainen tapa erottua toimijoista, jotka saattavat toteuttaa ravinto-ohjausta ilman luotettavaa ja tieteellistä tietopohjaa.

Trainer Labin ravitsemukseen liittyviä koulutuksia:

Ravintolisät

Personal trainer

Urheiluravitsemusvalmentaja